Wednesday, March 2, 2016

Tidak selamanya pantai berpasir putih itu indah (It is not always the beautiful one is white sandy beach)

"Tidak selamanya pantai berpasir putih itu indah".
"It is not always the beautiful one is white sandy beach".

  batu hitam5

deburan ombak

 deburan ombak

deburan ombak

deburan ombak

Seperti hamparan batu dipantai, yaitu menjadi batu yang terhitam sehingga ketika kena air laut akan bercahaya indah memukau hati. Asal jangan menjadi penjahat yang terjahat!. Hukumannya nanti terberat.

Like expanse of stoned coast, become the blackest stone when in contact with sea water will glow stunningly beautiful. Just do not be the most evil villain !. Its sentence will later heaviest.
Article by : Ketut Rudi
Photos by : Ketut Rudi And Molina Olivia

No comments:

Post a Comment